Rabat 25% dla wszystkich posiadaczy Karty Seniora z naszego miasta.

Program „Świebodzińska Karta Seniora” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Świebodzin. Program promuje, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług.

Jak uzyskać Świebodzińską kartę seniora?

W celu otrzymania Świebodzińskiej Karty Seniora osoba uprawniona składa wniosek o wydanie Karty, który można złożyć w Ośrodku Pomocy społecznej w Świebodzinie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, plac Wolności 14, 66-200 Świebodzin.

Druk wniosku dostępny jest w:

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Karta:

  • kierowana jest do seniorów w wieku 60 lat i powyżej, zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzin;
  • jest imienna, wydana bezterminowo oraz posiada unikalny numer;
  • wydawana jest bezpłatnie;
  • nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności;
  • ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom;
  • ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Wzór karty

About: Bar Na Starowce

Serwujemy kuchnię domową z tradycyjnymi polskimi potrawami, które przygotowywane są na miejscu zawsze świeże i z naturalnych, starannie dobranych produktów.